ПИШМАНЀНЕ

ПИШМАНЀНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от пишманя се; съжаляване, съжаление, разкайване.

Списък на думите по буква