ПИШПИШ

ПИШ-ПИШ или утроено пиш-пиш-пиш междум. Подкана към дете, обикн. бебе, да пишка, да се изходи по малка нужда. След като децата започнат да сядат, могат да се приучат да уринират в гърне, тъй като в тази възраст може да се изработи условен рефлекс за изхождане по малка нужда. За изработването му е необходимо детето .. да се подканя неколкократно с подходящи думи (пиш). К. Рашков и др., ДБ, 43.

Списък на думите по буква