ПЍШУР

ПЍШУР м. Диал. Пишура. Обр. — Ако чешмата бе с дванадесет мъжки пишура, то тогава жените едва ли щяха да я бойкотират! Й. Радичков, К, 29.

Списък на думите по буква