ПИЩ

ПИЩ, пѝщът, пѝща, мн. пѝщове, след числ. пѝща, м. Диал. Нещо заградено, заприщено, обикн. река, вода и под.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква