ПИЩЕВАРЀНИЕ

ПИЩЕВАРЀНИЕ, мн. ‑ия, ср. Остар. Книж. Храносмилане. Знаменитият физиолог И. П. Павлов е доказал, че за да има успешно пищеварение, трябва да се яде с удоволствие. Хр. Смирненски, Съч. III, 47. Целината и майданоза, благодарение съдържанието на киселини, помагат на пищеварението и заедно с това действуват на нервите възбудително. Гр, 1906, бр. 7, 112. Доказано е вече, че кавето, както и сичките други "приправи", които се турят в яденето, способствува на стомахния сок да се отделява и да ускорява пищеварението. Знан., 1875, бр. 14, 216. Тя [въглекислотата] е твърде отровна за тялото, а между това много е полезна за пищеварението. С. Веженов, Х (превод), 25.

— Рус. пищеварение.

Списък на думите по буква