ПИЩО̀Л

ПИЩО̀Л м. Остар. и диал. Пищов. — Взех я [камата] от един ага, докато се боричкахме. Ама аз бех по-мераклия един пищол да си взема от них. Д. Талев, ПК, 278. Голям избор от ловджийски пушки, пищоли, револвери .. и всякакви потребности за ловджии. БД, 1909, бр. 28, 4. Цяло село обича Грозда, цяло село с нея се гордее.. Нека се пукат — село да се слави, Герчо кураж да продава, че сал него Грозданка обича.. Ще я срещне он на кладенецо, ще ѝ вземе китката, ще я втъкне на гуглата, па отлети като вран кон из върболяка и пригърми с пищоло, та доловете ехтят. Елин Пелин, Съч. V, 91. Между това христианете след толкози обезоръжвания едва имаха при себе си още няколко пушки и пищоли. Г. Бенев, БК (превод), 44. Познато е, че с огнестрелните орудия, т.е. с топове, пушки, пищоли и т.д. стрелят посредством праха. Г. Йошев, КВИ (превод), 240.

— Други форми: писто̀л и писто̀в.

Списък на думите по буква