ПЍЮ

ПЍЮ, (удвоено) пѝю, пѝю и (удължено) пѝю-ю-ю междум. Пиу. — Пъдпъдък, пъдпъдък! ... Откъде ли е прехвръкнал?.. Но изведнъж — пию, пию! — няколко куршума от отсрещната страна грубо и нелюбезно ги подсетиха, че трябва да са будни и по-предпазливи. П. Михайлов, ПЗ, 155.

Списък на думите по буква