ПИЮ̀КАНЕ

ПИЮ̀КАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ.от пиюкам; пиукане.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква