ПИЯ̀ЛО

ПИЯ̀ЛО, мн. ‑а, ср. Диал. Чучур на чешма; пишур, пишура, пишурка. Намерили една чешма със две пияла. Седнали да ручат. Като се наяли, най-старио брат рекъл: "Ех, що обича, от едно пияло на тая чешма да почне да тече вино, а от другото пияло да почне да тече ракия!" Нар. прик., СбНУ ХLIV, 39.

Списък на думите по буква