ПИЯ̀Н

ПИЯ̀Н, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прич. мин. страд. от пия като прил. 1. Който е с размътен ум, с отслабен самоконтрол, липса на точност в движенията и др. под влияние на алкохол (вино, ракия и др.). — То на вас, младите, ви дай пушене и пиене. Само това знаете. Да не ми се върнеш пиян през нощта и да започнеш да траскаш вратите? Ив. Остриков, СБ, 37. Пияното старче несправедливо обвини нисичката, пълна съпруга на Дечев. Не беше ходила тя с никого нито в тази, нито в друга градина. Ч. Шинов, БД, 12-13. Всеки ден тук [в пристанището] пристигаха параходи и кораби от далечни и непознати земи .., непрекъснато сновяха комисионери и търговци с бели елегантни дрехи, пияни моряци с широки панталони. П. Незнакомов, МА, 91. А господинът се обърна и видя, че масите в локала са опразнени и само в ъгъла един пиян колар е заспал пред празно стъкло. М. Грубешлиева, ПП, 103. Еньо почти не изтрезняваше. Той отваряше и затваряше кръчмата пиян. Елин Пелин, Съч. III, 151.

2. Който е присъщ на пиян човек, характерен е за пиян човек. Оня, който я повика .. с червено, пияно лице,.. поръча бира на циганката. Ив. Вазов, Съч. IХ, 80. Изведнъж спираше и се ослушваше: пияни провиквания цепеха нощта. Й. Йовков, Ж 1920, 36. А от веригата хусар един / тогаз просъска гневно с глас пиян. Хр. Смирненски, Съч. I, 67. В пияно състояние.

3. Като същ. пиян (пияния<т>) м., пияната ж., пияни<те> мн. Обикн. членувано. Пиян човек. Имаме двама-трима пияници в Преспа, ти може би не си ги виждал, живеят като скотове. И лудият бяга от пияния. Д. Талев, ЖС, 257. Една сутрин бях ударил няколко мастики на гладно и нали знаеш — на пияния морето му до колене. П. Вежинов, ВТ, 181. "Извини ме, че ти говоря глупости — та влюбените и пияните .. не могат да говорят умни работи". Ив. Вазов, Съч. ХХVII, 17. Беше тъй отпуснат, че въпреки кралимарковската си сила понасяше всякакви закачливи игри, които пияните си устройваха с него. Й. Йовков, ВАХ, 14. Пияната едва се държеше на краката си.

◊ Баща ми ме пиян правил. Разг. Пренебр. Не слушам никого, вироглав и своеобразен съм. Въртя се като пияна кокошка. Диал. Слисал съм се и не зная какво да правя. Пиян като кютюк; кьор-кютук пиян. Разг. Много, силно пиян. — Защо си ми докарал тоя пияница тука? Я го дигни по-скоро, че ще омърси канцеларията... — Че Вие заповядахте, господин началник,.. — Заповядах... Кьор-кютук пиян ли ти заповядах да го домъкнеш? Ст. Чилингиров, ПЖ, 64. Пиян без вино. Диал. Луд.

Списък на думите по буква