ПИЯНДУ̀РИН

ПИЯНДУ̀РИН, мн. пиянду̀ри, м. Диал. Пренебр. Пияница, пияндур, пиянде, пиянка, пиянец. — След смъртта на оня пияндурин тя си взела хранениче. Г. Караславов, ОХ III, 172.

Списък на думите по буква