ПИЯ̀НСТВАНЕ

ПИЯ̀НСТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пиянствам; пиянствуване.

Списък на думите по буква