ПИЯ̀НСТВУВАНЕ

ПИЯ̀НСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пиянствувам; пиянстване. Той беше изпъден от служба преди време за пиянствуване и разврат, да? Ив. Вазов, СНЖ, 21.

Списък на думите по буква