ПЛА̀ВАМ

ПЛА̀ВАМ, ‑аш, несв., непрех. 1. За човек, птица, животно и др. — движа се по повърхността на вода или във вода, като правя определени движения с тялото си или с отделни негови части; плувам. Ние се втурваме да се къпем .. Навлизаме във водата .. Най-после се плъзваме по повърхнината и започваме да плаваме. Д. Немиров, КБМ, кн. 3, 118. Долу в реката плаваха патици, наредени една след друга като зърна на броеница. Ст. Стратиев, СВМ, 103. // За човек — умея да извършвам това действие. — Ти плаваш ли? — Не, не успях да се науча.

2. За кораб, лодка и под. — движа се във или по повърхността на вода; плувам. Един ден, рано утрин, видяха голяма пъстроукрасена ладия да плава край брега. Ст. Загорчинов, ЛСС, 8.

3. Пътувам по вода с кораб, лодка и под.; плувам. По същото време хер Артур плаваше с един австрийски кораб по посока на Триест, на път за своята родина. Д. Талев, ПК, 120. // Извършвам такова пътуване като служебно задължение, като професия. — Добър ден! — поздравих я аз. — Какво прави Илия? — Добре е! — каза тя. — Нали знаеш, плава. Обади се от Бискайския залив! Сега бил там! Ст. Стратиев, СВМ, 118.

4. За тела, предмети — нося се по повърхността на вода, течност, без да потъвам; плувам. По течението [на реката] плаваха сухи листа и се въртяха клони. Д. Фучеджиев, Р, 270.

5. Прен. Движа се плавно в пространството във въздушна или космическа среда. По върховете на високите борове като леки копринени облачета плаваха сутрешните мъгли. Д. Калфов, Избр. разк., 33. Стотици милиони галактики плават из необят‑

ната Вселена, всяка една скрила своите тайни зад непреодолимите прегради на времето и пространството. Д. Пеев, ЖДП, 3.

Списък на думите по буква