ПЛАВА̀ТЕЛНОСТ

ПЛАВА̀ТЕЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. 1. Използване на плавателни съдове за транспортиране на хора и товари. Основни посоки .. на водното стопанство са:.. 2) воден транспорт — използуване на речните, езерните и морските води за придвижване на товари и хора (плавателност). И. Илиев, ВТС, 9-10.

2. Спец. Възможност на кораб, лодка и под. за плаване, обусловено от различни фактори (подемна сила на водата, големина и направление на тази сила и т.н.). Основните качества на кораб са здравина и водонепроницаемост на корпуса, плавателност, устойчивост, непотопимост, ходкост, управление и клатене. Й. Пращинков, ТК, 7. Теория за плавателността.

Списък на думите по буква