ПЛА̀ВЕЙ

ПЛА̀ВЕЙ, мн. няма, м. Диал. Нанос от дребни предмети, клечки, боклуци, който се носи, влачи от течащи води, обикн. на река; плавак, плавой, плавот, плавут. А мнението на дяда Цаня за стихийната нравствена сила на самия тоя народ, който не търпи никакъв смет и като Черното море изхвърля всеки плавей, щом се развълнува? СбЦГМГ, 62. Марица е мътна приишла, / дребен си плавей носяше. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 188.

Списък на думите по буква