ПЛА̀ВЕНЕ

ПЛА̀ВЕНЕ ср. Отгл. същ. от плавя и от плавя се. Някои географи неправилно смятат, че по онова време в България не е имало чаркове за плавене на руди и че това плавене ставало ръчно. Й. Радичков и др., ГСП, 22. След туй започва плавенето от корито в корито с вода и химикали, които разделят метал от метал. Н. Хайтов, ШГ, 236.

Списък на думите по буква