ПЛА̀ВЕЦ

ПЛА̀ВЕЦ, мн. ‑вци, м. Остар. и диал. Молив; плавез, плайвас. Извади книга и плавец, / та ситно писмо написа. Нар. пес., СбНУ ХLIV, 181.

ПЛАВЀЦ

ПЛАВЀЦ1, мн. ‑вци, м. Промивач на руда или златоносен пясък. Надойдоха плавци на руда.., запристигаха .. и прегърбени кираджии на маданско желязо. А. Христофоров, А, 284.

ПЛАВЀЦ

ПЛАВЀЦ2, мн. ‑вци, м. Плавка1. Плаваща преграда направена от система съединени помежду си надводни плавци — (шамандури), дървета и телена мрежа, направена от отделни плетени звена от телено въже. НФ, 1948, бр. 53, 4.

Списък на думите по буква