ПЛА̀ВНА

ПЛА̀ВНА1. Вж. плаввам1.

ПЛА̀ВНА

ПЛА̀ВНА2. Вж. плаввам2.

Списък на думите по буква