ПЛАВОО̀К

ПЛАВОО̀К, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Синеок. Вкъщи — Шекспир, Пушкин; в операта — Верди, Гуно, Рубинщайн; а там нейде си далеч някоя плавоока Маря Константиновна. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 122.

Списък на думите по буква