ПЛАГИА̀Т

ПЛАГИА̀Т м. 1. Книж. Заимстване на част от научен труд, творба на изкуството или идея, без да е посочен източникът; интелектуална кражба, плагиатст(ву)ване, плагиатство, плагиаторство.

2. Лице, което плагиатства; плагиатор.

— От лат. plagiatus през нем. Plagiat.

Списък на думите по буква