ПЛАГИА̀ТОР

ПЛАГИА̀ТОР м. Лице, което извършва плагиатство. Та той ли — Яворов — ще посегне като най-долен плагиатор на едно чуждо хрумване, като че ли не е способен да измисли нещо свое. М. Кремен, РЯ, 515.

Списък на думите по буква