ПЛАГИА̀ТСТВАМ

ПЛАГИА̀ТСТВАМ, ‑аш и ПЛАГИА̀?СТВ?ВАМ, ‑аш, несв., непрех. Книж. Заимствам, представям като своя част от научен труд, творба на изкуството или идея или цялостно чуждо произведение като свое собствено. Направи [Рафаил] на времето блестяща дисертация, но не го хабилитираха, защото деканът на факултета се противопостави яростно — набедил го беше Рафаил във връзка с някаква книга, че плагиатства. А. Гуляшки, ДМС, 307.

Списък на думите по буква