ПЛАГИА̀ТСТВАНЕ

ПЛАГИА̀ТСТВАНЕ и ПЛАГИА̀?СТВ?ВАНЕ ср. Отгл. същ. от плагиатствам и от плагиатствувам; плагиат, плагиаторство, плагиатство.

Списък на думите по буква