ПЛАГИА̀ТСТВО

ПЛАГИА̀ТСТВО ср. Заимстване на част от научен труд, творба на изкуството или идея, без да е посочен източникът; интелектуална кражба, плагиат, плагиаторство, плагиатстване. Той взе червен молив.. и написа отдолу друга резолюция: "Няма своя мисъл. Всичко е компилация и плагиатство". А. Гуляшки, Л, 449.

Списък на думите по буква