ПЛАГИОКЛА̀З

ПЛАГИОКЛА̀З м. Минер. Минерал от групата на фелдшпатите със сив, зеленикав, кафяв, рядко тъмносин до черен цвят и мътностъклен блясък, чиито плоскости се пресичат косо и при някои видове разлагат светлината в меки тонове при отразяването ѝ от вътрешността му. Първият къс той [ученият] представя като обикновен сиенит, съставен от ортоклаз, плагиоклаз и амфибол. П. Делирадев, В, 44.

Списък на думите по буква