ПЛА̀ДНЕШКИ

ПЛА̀ДНЕШКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до, свързан е с пладне1; пладнен, пладненски. Пладнешкото огнено слънце целуваше голата, разрошена от вятъра момчешка глава. З. Сребров, Избр. разк., 59. Когато всички ролетки бяха спуснати през най-глухия пладнешки час и Коритара хъркаше на стола си.., той тихичко се промъкна в дюкяна му. Т. Харманджиев, КЕД, 204. Цялото село е потънало в пладнешки зной. А. Каралийчев, С, 93. Пчелите жужаха наоколо, идваха, отиваха припряно под топлото слънце, което бе минало вече пладнешката си стоянка. Ст. Загорчинов, ДП, 201.

2. За действие, обикн. кражба, грабеж и под. — който е открито нагъл, безогледен, разбойнически. Те не бяха невинни.., те товареха тъкмо отнетия от гърлото ни сиромашки залък; те бяха съучастници в поредния пладнешки обир. Н. Никифоров, ПВ, 114. Изгониха го [чичо Манаси] оттам не поради некадърност, а защото не склони да прикрива пладнешкия хайдутлук на домакина и главния готвач. А. Гуляшки, Л, 86. Обвиниха го в грабеж на общинска земя и частни имоти, в пладнешки хайдутлук и подкупи на държавни чиновници. А. Каралийчев, С, 106.

3. За човек — който действа по открито безогледен, нагъл и брутален начин. — Зная аз що ви е сгодно, ама де! Крадци пладнешки, антихристи... все тук ви е сгодно, да може да отмъкнете от манастирския залък. М. Смилова, ДСВ, 262. — Няма да ме уплашите. Само от Господа ме е страх. От пладнешки разбойници не се плаша. К. Петканов, СВ, 199. Той [малкият] не изнудваше и не ограбваше никого, не беше скандализирал никакво момиче в града. Защо го наричаха нехранимайко, а брат му — пладнешки разбойник — провъзгласиха за почетен гражданин на града? Д. Димов, Т, 272. Двама бяха! От Черния блок са... пладнешки убийци! Н. Каралиева, РП, 70.

ПЛА̀ДНЕШКИ

ПЛА̀ДНЕШКИ нареч. Разг. Открито, нагло, брутално, безогледно. Щом в една пършива община ограбват така пладнешки и щом така ядат и пият, какво ли е по-нагоре, как ли живеят големите началства. Г. Караславов, ОХ II, 110. — Ще те пратя в дрънголника за вредителство!.. — Ти с мене не се шегувай, а по-добре ще е агрономчето да запреш за някой ден в кауша. Ами че какво — саботира ни оранта и то пладнешки. А. Гуляшки, МТС, 225.

Списък на думите по буква