ПЛАДНУ̀ШКА

ПЛАДНУ̀ШКА ж. Диал. Пладнуване. Кой гърне с винце, кой зелник, то стана една богата царска трапеза. Седнахме на пладнушка. Ил. Блъсков, ДБ, 34. Щях да ти изкажа нещо от вънкашни новини, нъ защото стана время за пладнушка,.. Нека остане за допъте. ДЗ, 1868, бр. 18, 72.

Списък на думите по буква