ПЛАЖ

ПЛАЖ, ‑пла̀жът, пла̀жа, мн. пла̀жове, след числ. пла̀жа, м. 1. Ивица от пясък или чакъл на брега на море, река, езеро или друг изкуствен басейн, която е без растителност, удобна за слънчеви бани и къпане. Все по-ясно изпъкваха върховете, долините и плажовете му [на острова]- бели ивици, до които стигаше пищна зеленина от борови и маслинови гори. Д. Димов, Т, 480-481. Наляво, край самите вълни, блести като златна лента едрият пясък на великолепен плаж. Б. Шивачев, ПЮА, 40. Додето се простираше погледът, се жълтееше просторен плаж, отделен от гората и зеленчуковите градини с безкрайна ивица дюни. П. Незнакомов, СНП, 99. Сега плавахме покрай десния бряг.., целият осеян с курортни селища, с плажове, с малки кейове за яхти и платноходки. П. Вежинов, ДМ, 28. В дъното на залива забелязахме не много широка ивица от пясък, която приличаше на плаж. М. Марчевски, ОТ, 45.

2. Място на такава ивица, използвано за правене на слънчеви бани и къпане. Плажът беше почти опустял — виждаха се само слънчобраните .. и изтеглените на пясъка лодки. Сп. Кралевски, ВО, 21. В дъното на залива се жълтееше градският плаж. Ем. Манов, БГ, 26. Стигаме до един остров. Той е залесен и има множество дървета. На единия му край е направен обширен плаж. П. Незнакомов, СНП, 204. Внушаваше на стопанските ръководители да им дават награди и премии с по-щедра ръка, а сам.. дори се нагърбваше да им направи плувен басейн с плаж на Раховската река. А. Гуляшки, ДМС, 19. Германецът излезе на плажа, изцеди водата от себе си и след късо колебание тръгна към Ирина. Д. Димов, Т, 348. Знаеше, че във Варна на плажа, пък и на Искъра, мъже и жени, в бански костюми, се къпят и пекат на слънце. М. Грубешлиева, ПИУ, 117. Минерален плаж. // Хората, които правят слънчеви бани на такова място. Ето, че той [давещият се] е вече на брега, поеха го две медицински сестри, но вече не се вижда нищо — струпа се половината плаж. Р. Белчев и др., КБС, 46.

Адамов плаж. Част от брегова ивица, която е оградена за правене на слънчеви бани само от мъже без бански костюми. Евин плаж. Част от брегова ивица, която е оградена за правене на слънчеви бани само от жени без бански костюми. — Тук ще стоиш, тук ще те намеря! А след пет минути да не забравиш да си облечеш ризата, за да не изгориш! — остави ме на определено място жена ми и замина на евиния плаж. Тарас, СГ, 16. Нудистки плаж. Брегова ивица, на която мъже, жени и деца правят заедно слънчеви бани без бански костюми. Смесен плаж. Брегова ивица, на която мъже, жени и деца правят заедно слънчеви бани, облечени в бански костюми. — А, значи и

тебе те привлече смесеният плаж във Варна, завиждам ти от се сърце .. Е, разправи нещо за тоя смесен плаж. Изгоря ми душицата за него и не можах да ида поне за два-три деня. Елин Пелин, Съч. IV, 208.

Списък на думите по буква