ПЛА̀ЖЕН

ПЛА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. 1. Който се отнася до плаж. Плажна зона. Плажна ивица. Плажни съблекални.

2. Който е предназначен за плаж. Плажна рокля. Плажни артикули. Плажно масло.

Списък на думите по буква