ПЛА̀ЗИ

ПЛА̀ЗИ мн. Диал. Дъбови дъски на дъното на лодка.

— От Т. Панчев, Допълнение на българския речник от Н. Геров, 1908.

Списък на думите по буква