ПЛА̀ЗЍЦА

ПЛА̀ЗЍЦА ж. Долната част на рало, на която се слага палешника; плажица, плаз. Неговите части [на ралото] носят следните наименования:.., плазица със сапец. СбНУ ХLII, 169.

Списък на думите по буква