ПЛА̀ЗМЕН

ПЛА̀ЗМЕН1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Биол. Който се отнася до плазма1. Плазмените белтъци са три вида: фибриноген, серумглобулини и серумалбумини. Б. Койчев, Б, 108.

ПЛА̀ЗМЕН

ПЛА̀ЗМЕН2, ‑а ,-о, мн. ‑и, прил. Спец. Който се отнася до плазма2. Но къде има плазма, какво дава основание да се твърди, че 99,9% от веществото на Вселената се намира в йонизирано плазмено състояние? К, 1963, кн. 8, 29. Като създадат постоянен плазмен поток, учените ще могат да използуват температури, каквито досега не са били получавани на Земята. НТМ, 1961, кн. 10, 8.

Списък на думите по буква