ПЛАЗМО̀ДИЙ

ПЛАЗМО̀ДИЙ, ‑ият, ‑ия, мн. ии, м. 1. Биол. Вегетативно тяло на лигавите гъби, което представлява протоплазмена, обикн. безклетъчна маса с много ядра.

2. Биол. Вид най-прост едноклетъчен организъм, който паразитира в кръвта на човека и гръбначните животни и причинява малария. Маларията .. не се причинява от комарите. Те само разнасят маларийния плазмодий, като смучат кръв. В. Бешовски и др., ЕП, 33.

3. Прен. Човек без собствено мнение и линия на поведение; безхарактерен, безгръбначен човек. — А видя ли онова русо прасе, адютанта му? .. Този плазмодий е глупав като амеба. Д. Кисьов, Щ, 151.

— От гр. πλάσμα 'образувание' + είδος 'вид'.

Списък на думите по буква