ПЛА̀ЙВАС

ПЛА̀ЙВАС м. Остар. Книж. Молив. — Дайте бе, дайте по-скоро перото! С плайвас не може ли? Ал. Константинов, БГ, 37. Не знам твърде дали ме разумя..; нъ знам добре, че десет пъти ме налиташе да му поискам плайвас и хартия. Др. Цанков, ТМ (превод), 9.

— От нем. Bleiweiss. — Други (диал.) форми: плайва̀ц, плавѐз, плайва̀з.

Списък на думите по буква