ПЛАКАТЍСТ

ПЛАКАТЍСТ м. Изк. Художник, който е специализирал и владее техниката на плакатното рисуване и изображение. Придобиването на .. композиционна сръчност .. е абсолютно необходимо за художника-илюстратор, график, плакатист, карикатурист и пр. Ал. Гетман и др., СБ, 121. Младите български плакатисти отдавна спечелиха признанието на специалистите, критиката и публиката у нас и в много други страни. КГ, 1972, кн. 1, 8.

Списък на думите по буква