ПЛАКА̀ТНО

ПЛАКА̀ТНО. Нареч. от плакатен. Образът на председателя е схематичен и звучи плакатно, неубедително.Той рисува мащабно, с размах, плакатно.

Списък на думите по буква