ПЛАКА̀ЧКА

ПЛАКА̀ЧКА ж. Диал. Оплаквачка; плакалка. Тоя ден привечер Недьо умря .. Дойдоха роднини плакачки и дълго и проточено виха до среднощ над ковчега на окъпания и приготвен за сетния си път смъртник. В. Геновска, СГ, 518.

Списък на думите по буква