ПЛАКЀДА

ПЛАКЀДА ж. Диал. 1. Вид баница; млин. Жените [на Сирница] разточат плакеди (млинове), правят рибници, попарени яйца и др. ястиета, а мъжете пък приготвят вино, алва, сирене и др. СбНУ ХII, 9.

2. Ястие, което се приготвя в понеделник след сватба в дома на младоженците; платека (Н. Геров, РБЯ IV).

— Друга форма: плакѐта.

Списък на думите по буква