ПЛАКЀТ

ПЛАКЀТ м. Изк. Релефно изображение на почетен знак, емблема или надпис по тържествен повод, художествено изработен върху метална плоскост обикн. кръгла, който се връчва като отличие, като знак на признание за заслуги на някого или на някаква организация, институция.

— От фр. plaquette.

Списък на думите по буква