ПЛАКЀТКА

ПЛАКЀТКА ж. Изк. Медалион. "Борба" е една плакетка, нелишена от прелестите на достатъчно пластична картина на борбата за живот в природата. Б. Ангелов, ЛС, 255.

Списък на думите по буква