ПЛА̀КНЕНЕ

ПЛА̀КНЕНЕ ср. Отгл. същ. от плакна и от плакна се.

Списък на думите по буква