ПЛА̀МЕНОСТ

ПЛА̀МЕНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на пламенен; буйност. Тези думи бяха изречени с такава пламенност, че за някое време никой не можа да продума нещо. Ст. Загорчинов, ДП, 495. Той се чудеше на Огнянова как може да люби с еднаква пламенност и България, и Рада. Ив. Вазов, Съч. ХХIII, 94.

Списък на думите по буква