ПЛА̀МНИК

ПЛА̀МНИК, мн. ‑ци, м. Диал. Пламък; пламен, пламик. Не видя ли как се тя изчерви? А Пенки цял пламник мина през бузите. Т. Влайков, НУ, 1885, кн. 7, 222. От синьо небе кървав дъжд ръми, / от равна земя син пламник гори. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 198.

Списък на думите по буква