ПЛАМТЀЖ

ПЛАМТЀЖ ср. Пламтене, горене. Отворих очи и усетих пламтежа им [на очите]. Л. Дилов, МСП, 133. През пролуките на дъските проникваха пламтежите на оръдията. П. Славински, ПЩ, 77.

Списък на думите по буква