ПЛАНЀТКА

ПЛАНЀТКА м. Умал. от планета; астероид, планетоид. — Аз имам пред вид .. астероидите — миниатюрни планетки, въртящи се в тясна ивица между Юпитер и Марс. И. Спасова, ЧК, (превод), 48. След Марса дохожда не една планета, а идат няколко десятини малки планетки. Й. Груев, Лет., 1872, 110.

Списък на думите по буква