ПЛАНЕТОЛЀТ

ПЛАНЕТОЛЀТ, м. Спец. Летателен апарат, космически кораб, предназначен за междупланетни полети. Планетолетът измени курса.. Сега можеше да се наблюдава Луната. К, 1963, кн. 9, 16. Големият проблем на днешните планетолети е тяхната големина. НТМ, 1961, кн. 4, 20. — Тази станция е малка. Добре е да посетите.. заводите за производство на гориво за планетолетите. К, 1963, кн. 1, 4.

— Рус. планетолет.

Списък на думите по буква