ПЛАНЕТОЛО̀ГИЯ

ПЛАНЕТОЛО̀ГИЯ, мн. няма, ж. Спец. Наука, която се занимава с изучаване на планетите. Типични са падините на Червено море и горното течение на Рейн. Ако тази аналогия е правилна, то на Марс трябва да има пукнатини, наистина не така дълбоки както на Земята. По такъв начин пред очите ни възниква нова наука — планетология. НТМ, 1962, кн. 1, 13. Рекрутирането на изследователи, които да се посветят на определена област от планетологията, е всъщност непроучено от никого явление. А. Радева, С (превод), 164.

Списък на думите по буква