ПЛАНИМЕТРЍЧЕН

ПЛАНИМЕТРЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Геом. Който се отнася до планиметрия; планиметрически. Ще отбележа, че за изпъкналите многостени е в сила теорема, аналогична на теорема от планиметрията:.. Тази теорема се доказва аналогично на планиметричната. М, 1968, кн. 6, 21. Планиметрична задача. Планиметрични стойности.

Списък на думите по буква