ПЛАНИНА̀РСТВО

ПЛАНИНА̀РСТВО ср. Излети и туризъм по планините. Софиянци потърсиха отдушник. Сближението им с Витоша стана бързо, даже внезапно.. Появи се лю‑

бов към планинарството. П. Мирчев, СЗ, 113.

Списък на думите по буква